SASRD Uherský Brod
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 2
Velikost písma:

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod

Jedná se o službu sociální prevence dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 3Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 4Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 5
[otevřít fotogalerii]

Poslání

Jsme terénní a ambulantní sociální služba, která podporuje rodiny s dítětem nebo více dětmi, které se ocitly v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, při které je ohrožen vývoj dítěte/dětí. Tyto rodiny, které nedokáží samy bez další pomoci překonat tíživé období, motivujeme a aktivizujeme ke změně. Požadujeme, aby se rodiče na řešení problému spolupodíleli. Pracujeme převážně v přirozeném prostředí rodiny.


Cíl služby

Cílem služby je zejména pomoc cílové skupině osob se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti.

Rodina je vedena k tomu, aby byla schopná:

 • zajistit výchovu a vzdělávání dětí přiměřeně jejich věku (prevence odebírání dětí z rodiny),
 • samostatně vyřizovat záležitosti na úřadech, u lékaře, ve škole aj.,
 • řešit nepříznivou finanční situaci,
 • zabezpečit své finanční potřeby z příjmu ze zaměstnání (prevence závislosti na sociálních dávkách).

Okruh osob, kterým je služba určena

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (cílová skupina):

 • Rodina s dítětem/dětmi do 18 let věku.

Okruh osob, pro které je sociální služba určena (věková struktura):

 • Bez omezení věku.

 Okruh osob, pro které není sociální služba určena:

 • bezdětná rodina,
 • rodina s dítětem/dětmi staršími 18 let,
 • rodina, které nežije v ORP Uherský Brod.

Provozní doba služby

Služba je poskytována v pracovní dny.

Terénní forma služby je poskytována:

Pondělí7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Úterý7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Středa 7:00- 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Čtvrtek7:00 - 15:30 hodin

(v době od 15:30 do 17:00 hodin bude služba k dispozici pouze
a výhradně po předchozí domluvě s uživateli)

Pátek7:00 -  15:30 hodin 

Ambulantní forma služby je poskytována:

Středa

7:00 - 15:30 hodin

Pátek

7:00 - 15:30 hodin


Kapacita služby

4 klienti/1 okamžik


Poskytované činnosti

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány sociálními pracovnicemi formou:

 • terénní – návštěvou pracovnic v přirozeném sociálním prostředí uživatele,
 • ambulantní – návštěvou uživatele v kanceláři SASRD

a nabízí tyto základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi,
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních,
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
 4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět.

c) sociálně terapeutické činnosti:

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Rovněž poskytujeme základní sociální poradenství.


Pravidla poskytování služby

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřní pravidla služby ke stažení.
 • zásady poskytování služby ke stažení.

Žádost o poskytnutí služby

V případě zájmu o poskytování služby kontaktujte pracovnici služby.


Vybavení služby

SASRD se nachází v přízemí Domu se sociálními byty na ulici U Žlebu 1066, v Uherském Brodě. Zázemí tvoří 3 kanceláře, ambulantní místnost, spisovna a WC pro zaměstnance, dále WC pro hendikepované osoby, cvičná kuchyňka, 3 skladové místnosti a šatna pro zaměstnance. Prostory jsou bezbariérové a jsou odděleny od bytové části domu.

V ambulantní místnosti je k dispozici notebook s přístupem na internet, další základní vybavení a pomůcky pro práci s rodiči i dětmi (kancelářské potřeby, hry, hračky, didaktické pomůcky vhodné pro různé věkové kategorie apod.).

K technickému vybavení služby patří také 2 automobily, fotoaparát, 4 služební telefony s datovým připojením, které jsou využívány pro práci v rodinách.


Další informace o službě

V případě, že Vás naše služba oslovila a máte zájem o více informací, sjednejte si schůzku - kontakty. 

„Dobrý rodinný život není nikdy dílem náhody,
ale vždy tím, o co museli usilovat ti, kteří ho sdílí."

                                                                                              James H. S. Bossard

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod - obrázek 6