Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
O nás - obrázek 1
Velikost písma:

O nás

Příspěvková organizace SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD (SSUB) poskytuje své služby od 1. 1. 2005. Zřizovatelem je Město Uherský Brod.

Naše organizace zajišťuje poskytování služeb sociální péče v rámci pečovatelské služby a denního stacionáře , služeb sociální prevence v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a v rámci terénní služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi . Máme na starosti i provoz domů s pečovatelskou službou a Domu se sociálními byty v Uherském Brodě.

Pečovatelská služba je v Uherském Brodě poskytována již řadu let a v současné době je poskytována v Domech s pečovatelskou službou v Uherském Brodě – Za Humny 2292 a 2467, ve Starém Hrozenkově, v Domě s chráněnými byty v obci Suchá Loz a  v domácnostech v Uherském Brodě, Bánově, Bystřici pod Lopeníkem, Starém Hrozenkově a Suché Lozi.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež poskytuje své služby dětem a  mládeži ve věku od 6 do 10 let a od 11 do 20 let v Uherském Brodě, na ulici Kaunicova 77. Službu poskytujeme os 01. 10. 2008.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi poskytují své služby rodinám s dítětem nebo dětmi ve věku do 18 let v Uherském Brodě a správním obvodu města Uherský Brod. Tato služba je poskytována od 01. 04. 2009.

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod se nachází v prostorách Městské nemocnice a polikliniky v Uherském Brodě, na adrese Partyzánů 2174 a poskytuje své služby od 01. 09. 2011 osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením od 16 do 60 let.

V domech s pečovatelskou službou v Uherském Brodě , což jsou bytové domy zvláštního určení, a v Domě se sociálními byty zajišťuje organizace veškerý provozní chod těchto domů.

Pravidla chování všech pracovníků SSUB určuje Etický kodex zaměstnanců .

Prezentace

O nás - obrázek 2