Denní stacionář
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 1 Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod. Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 2
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: podatelna@ssub.cz
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 3
Velikost písma:

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod

Denní stacionář se nachází v prostorách Městské nemocnice a polikliniky v Uherském Brodě a své služby poskytuje od 01. 09. 2011.

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní sociální služby (služby, za kterými osoba dochází nebo je dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí není ubytování). V denním stacionáři není zajištěna odborná zdravotní péče.

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 4Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 5Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 6Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 7
[otevřít fotogalerii]

Poslání služby

V denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti.


Cíl služby

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů služby zvládat základní životní potřeby co nejdéle.
 • Umožnit pravidelný kontakt mezi uživateli sociální služby.
 • Zajistit kontakt uživatelů sociální služby s běžnou společností.

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 60 let, které jsou z důvodu svého mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení závislé na pravidelné pomoci jiné osoby.


Provozní doba služby

Provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 hodin.


Kapacita služby 

12 uživatelů sociální služby/1 okamžik.


Poskytované činnosti

Základní činnosti

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci samotném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko, vozík).
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC).
 • Poskytnutí stravy (zajištění oběda).
 • Výchovné, vzdělávací aktivizační činnosti (pracovně výchovná činnost, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností).
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování).
 • Sociálně terapeutické činnosti (socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob).
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů).

Úhrady za služby v denním stacionáři se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 12, v platném znění, rozsahem poskytnutých služeb a platným sazebníkem ke stažení zde.


Pravidla poskytování služby

 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,
 • vyhláška č. 505/2006 Sb. v platném znění,
 • vnitřní pravidla služby ke stažení
 • zásady poskytování služby ke stažení

Vybavení služby

Budova je bezbariérově přístupná s vyhrazeným parkovacím stáním. Vstup do denního stacionáře a vnitřní prostory určené pro klienty jsou bezbariérové. Pro klienty slouží šatna, umývárna, WC, bezbariérové WC pro ženy, bezbariérové WC pro muže, pobytová místnost, klidová místnost a snoezelen.

Denní stacionář je vybaven kompenzačními pomůckami (vozíky, chodítka, zvedák), rehabilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér pro horní a dolní končetiny), relaxačními pomůckami, PC, audiovizuální technikou.


Další informace

V případě, že se Vám naše zařízení líbí a máte zájem o poskytování služeb sociální péče v denním stacionáři, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Mgr. Vladimírou Pažitnou, DiS. na tel. číslech 732 266 684 nebo 736 156 658, případně e-mailem: vladimira.pazitna@ssub.cz.

„Největším štěstím v životě člověka je vědomí,
že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme."

                                                                                                                                                  Romain Rolland

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod - obrázek 8