Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Nové kompenzační pomůcky

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
08.08.2022

…ve stacionáři máme nový elektrický zvedák a pohybový přístroj…

 

Díky projektu Zlepšení podmínek pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb na Uherskobrodsku, byly do denního stacionáře zakoupeny nové kompenzační pomůcky, pojízdný elektrický zvedák a pohybový přístroj. Elektrický zvedák nám pomáhá při zvedání a přesunu imobilních klientů. Pohybový přístroj umožňuje klientům, kteří mají omezenou pohyblivost procvičovat pasivně nebo aktivně nohy nebo ruce.

Projekt Zlepšení podmínek pro poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb na Uherskobrodsku je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.