Denní stacionář
Denní stacionář Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod. Denní stacionář
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Denní stacionář Uherský Brod

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod

[otevřít fotogalerii]

Poslání sociální služby

V denním stacionáři jsou zajištěny služby sociální péče lidem, kteří jsou z důvodu mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení částečně nebo úplně závislí na pravidelné pomoci jiné osoby. Sociální služba pomáhá těmto lidem zvládat základní životní potřeby a podporuje jejich osobní aktivity. Umožňuje pečujícím členům rodiny být aktivní na trhu práce a ve společnosti.

Cíl sociální služby

 • Udržet stávající schopnosti uživatelů služby zvládat základní životní potřeby co nejdéle.
 • Umožnit pravidelný kontakt mezi uživateli sociální služby.
 • Zajistit kontakt uživatelů sociální služby s běžnou společností.

Zásady sociální služby

 • Respekt k uživateli, jeho potřebám a právům - důsledně zajišťujeme dodržování lidských práv uživatelů služby, forma pomoci musí zachovávat lidskou důstojnost.
 • Individuální přístup - rozsah podpory vychází z individuálních potřeb uživatelů služby.
 • Podpora k soběstačnosti - motivujeme uživatele k osobní aktivitě, podporujeme jejich samostatnost.
 • Profesionalita – sociální služba je personálně i materiálně zajištěna způsobem, jaký odpovídá potřebám cílové skupiny.
 • Flexibilita - při poskytování péče se snažíme, co nejvíce přizpůsobit potřebám uživatelů a současně také respektujeme postoj a potřeby lidí, kteří uživateli zajišťují péči v domácím prostředí.

Cílová skupina

 • Osoby se středně těžkým a těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 do 60 let, kteří jsou z důvodu svého mentálního, tělesného nebo kombinovaného postižení závislí na pravidelné pomoci jiné osoby.

Službu neposkytujeme

 • Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo osobám s chronickým duševním onemocněním.

Kapacita

 • Kapacita ambulantní formy poskytování je 12 uživatelů sociální služby/1 okamžik.

Popis služby

V denním stacionáři poskytujeme ambulantní sociální služby (služby, za kterými osoba dochází nebo je dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí není ubytování). V denním stacionáři není zajištěna odborná zdravotní péče.

Provoz denního stacionáře je zajištěn v pracovní dny v době od 7:00 do 16:00 hodin. Při poskytování našich služeb nabízíme každému individuální přístup a respekt k jeho osobním potřebám. Provoz není zajištěn o sobotách, nedělích a státních svátcích. Uživatelům služby nabízíme zajištění stravy - oběda od externího dodavatele. Svačiny si uživatelé služeb nosí vlastní. Denní stacionář je vybaven kompenzačními pomůckami (vozíky, chodítka, křesla s klínem, zvedák) a rehabilitačními pomůckami (masážní křeslo, běžecký trenažér, aktivní a pasivní trenažér pro horní a dolní končetiny).

Všichni pracovníci důsledně respektují zásady Etického kodexu pracovníků, který slouží především pro ochranu uživatelů služby před předsudky a negativním hodnocením.

Základní činnosti (zákon č. 108/2006 Sb., § 46)

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Fakultativní činnosti

 • přeprava uživatele sociální služby vozidlem poskytovatele.

Úhrady za služby v denním stacionáři se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., § 12, v platném znění, rozsahem poskytnutých služeb a platným sazebníkem.

Další informace

V případě, že se Vám naše zařízení líbí a máte zájem o poskytování služeb sociální péče v denním stacionáři, sjednejte si schůzku s vedoucí zařízení Bc. Vladimírou Pažitnou, DiS. na tel. číslech 732 266 684 nebo 736 156 658, případně e-mailem: vladimira.pazitna@ssub.cz.

 

 

 

 

publicita.jpg