Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Finanční dar

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
9. 4. 2021

...spolek Kamarádi Uherský Brod věnoval dennímu stacionáři finanční dar...

Dne 19. září 2020, se v Amfiteátru Bukovina v Popovicích uskutečnil již 3. ročník FAJR - Festival ohně a meče. Pořadatelem tohoto festivalu byl spolek Kamarádi Uh. Brod, z. s. Festival se konal také díky finanční podpoře Města Uherský Brod a Zlínského kraje. Výtěžek z této akce byl věnován Dennímu stacionáři pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uh. Brod. Finanční dar bude použit pro klienty denního stacionáře na muzikoterapii a canisterapii. Děkujeme všem pořadatelům a sponzorům, kteří se na této akci podíleli a také všem kdo přispěli na náš dar.