Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD
,
příspěvková organizace
Za Humny 2292, Uh.Brod
Telefon: 572 612 500
E-mail: info@ssub.cz
Velikost písma:

Nové vybavení DS

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením
17. 12. 2019

...naše nové vybavení DS, bylo pořízeno díky daru...

Velké poděkování patří spolku Kamarádi z.s. Uherský Brod, za sponzorský dar z výtěžku akce FAJR - Festival
ohně a meče, který uspořádali 21. 09. 2019 v Amfiteátru Bukovina v Popovicích. Díky tomuto daru jsem mohli pořídit novou sedačku, myčku a židle do našeho stacionáře.