Nejnovější aktuality Dokumenty ke stažení
  • 24.04.2017 - TURNAJ V MALÉ KOPANÉ NDZM ZLÍNSKÉHO KRAJE. Více
  • 05.04.2017 - Jarní vycházka. Více
  • 04.04.2017 - HLEDÁME PEČOVATELKU (pracovníka v přímé péči). Více
Žádost o přidělení bytu v DPS: stáhnout
Pečovatelská služba - žádost o zavedení: stáhnout
Pečovatelská služba - sazebník: stáhnout
"Pomáháme lidem v řešení jejich nepříznivé sociální situace"
Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2292 Dům pečovatelkých služeb U Žlebu 1066 Dům pečovatelkých služeb Za Humny 2467 Dům pečovatelkých služeb Starý Hrozenkov Terénní služby Dům s chráněnými byty sv. Anežky České Suchá Loz Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Uherský Brod Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Uherský Brod Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Uherský Brod
Dům s pečovatelskou službou, Uherský Brod
Dům s pečovatelskou službou, Uherský Brod
Dům s pečovatelskou službou, Uherský Brod
Dům s pečovatelskou službou, St. Hrozenkov
Dům s chráněnými byty sv. Anežky České
Pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(bezplatná služba)
Sociálně aktivizační slu-
žby pro rodiny s dětmi
(bezplatná služba)
Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením.